Höstens föredrag

0 röster

Föreläsningar om Martinus verk: Tredje testamentet - Kulturföreningshuset Falken, Entrè 50:-

Redbergsplatsen/Ånäsvägen - Falkgatan 7

Studiefrämjandet / NyKultur - Göteborgsnätverket för Martinus verk.

 

7 okt. Lördag kl 15.00

TALA MED GUD

Martinus visar i sitt bokverk, Tredje testamentet, att religionernas religion – är livet självt. Hur den religiösa principen är inbyggd i alla människor, där alla ber när livet är hotat, när smärta och död tränger sig på. Hur djurets dödsskrik hos människan kultiverats till bön och hur denna kommunikation med livet och Gud kommer att utvecklas till ett medvetet Gudssamtal likt det Kristus hade.

Claus Möller

 

21 okt. Lördag kl 15.00

SYMBOLIKEN I JESU KORSFÄSTELSE

Och hur vi kan överföra den på våra liv. Korsfästelsen har också historiskt förvrängts och kan tolkas i en osund kontext. Likaså begreppet lidande där det finns en skarp och skör gräns när lidandet blir ohälsosamt. Där alla kosmiska sanningar kan förvrängas på så sätt att vi gömmer och skyddar oss bakom dem - på så sätt övergår sanning till osanning. Som vanligt håller jag inte något konventionellt föredrag men blandar teori med praktiska övningar där vi jobbar med oss själva.

Jan Kardell

 

11 nov. kl. 15.00

BÖNENS MYSTERIUM

-livskraft non - stop

Alla har vi från födelsen fått med oss en gudomlig gåva, en obruten källa av kärlek, inspiration och livskraft. Med bönen är vi alltid centrerad i vårt fasta punkt. Mörker och lidande kan vi inte hindra, men tack vare bönen kan vi växa som människor oavsett vad som händer. Vad är logiken och vem besvarar bönen?

Sören Jensen

 

25 nov. kl 15.00

SKUGGARBETE – KRAFTARBETE – EN VÄG TILL FRED

Att tolka livet på samma sätt som man tolkar nattens drömmar, är ett sätt att upptäcka våra skuggor, dvs. de sidor inom oss som har den omedvetna kontrollen över oss och som vi inte vill se och därför ofta automatisk projicerar på andra människor. Genom att notera och förstå våra dagsdrömmar får vi ett effektivt verktyg i personlig utveckling och lär oss lyssna till livets tal. Då får vi hjälp med att se de mönster i våra liv som gör att vi ofta försätter oss i samma situationer och upprepar samma misstag. Vi kan lära oss att ta det fulla ansvaret för våra liv, våra tankar, känslor och för vårt sätt att tolka världen.

Agneta Oreheim

nykultur.com

för en andlig, demokratisk, kommunistisk Kristuspolitik

tredjetestamentet.se

för information om Martinus verk


sep 16 i Lokalt
claus
sep 16

Vänligen logga in eller registrera att kommentera denna diskussion.