VÅRENS FÖREDRAG 2019

0 röster

Föredrag - Martinus - Tredje Testamentet – Mölndalsvägen 30c, 4, vån. NBV – lokaler Hållplats: Almedal.

 

Lördagen den 23 Februari, kl 15.00

Kärlek, Godhet och ”Tossegodhet”

Kärlekens natur är något som människan har diskuterat under årtusenden. Martinus har analyserat kärleken på ett sätt som nog ingen annan har förmått. Dels drar han en skarp gräns mellan kärlek och förälskelse, som närmast är varandras motsatser, dels visar han på kärlekens djupaste natur och ursprung. Här möter vi också begreppen godhet och ”tossegodhet”, eller dumsnällhet.

Lasse Malmgren

 

Lördagen den 30 Mars, kl 15.00

Gudsbegreppet och bönen

Har tankar om gudsbegreppet någon betydelse i vår tid eller har det spelat ut sin roll? Martinus ger en revolutionerande ny förklaring på denna för människor som inte längre kan tro blint på religiösa dogmer. Han förklarar att även bönen är mer än bara ett mänskligt påfund och dess magiska kraft kommer att återupptäckas. Rätt använd är det en kanal genom vilken vi kan komma i direkt förbindelse med de högre världarna, och det leder oss raka vägen fram emot kosmiskt medvetande.

Ingemar Fridell

 

Lördagen den 27 April, kl. 15.00

Kan världens religioner förenas?

Den danske författaren Martinus hävdar att all världens religioner ska smälta samman, för de är alla guider till livets egen religion, i vilken vi alla är födda medlemmar – Livet självt. Muhammeds, Kristus och Buddhas läror har fokus på att tjäna människor och därigenom Gud. All världens helgedomar, dess kyrkor, moskéer och tempel är kommunistiska helgedomar. Martinus beskriver också Jesus som världens största kommunist, och Nya Testamentet som ett kommunismens evangelium. Välkommen till en föreläsning som vänder upp och ner på alla dina invanda föreställningar om religion och politik.

Claus Möller

 

Lördagen den 11 Maj, kl 15.00

Vart är vi och samhället på väg utifrån ett andligt perspektiv? Kosmiskt sett är vi på väg mot materiell och andlig rikedom. Teknik, internet och artificiell intelligens är redskap i humanitetens tjänst. Vi tar oss ur sjukdom och andlig svält, ofrihet och slaveri, lögn och suggestion genom sanning, empati, kosmiska studier, konstnärligt skapande, osjälvisk sexualitet och samarbete med människor, djur, natur och kroppen vi bor i. Kosmisk set behövs mörker och lidande för att föda det intellektualiserade paradis inom och kring oss. Ett föredrag om människans flykt ut ur djurriket och vad som väntar oss.

Sören Jensen

 

GÖTEBORGSNÄTVERKET FÖR INFORMATION OM MARTINUS VERK I SAMARBETE MED NBV

MER INFORMATION: WWW.TREDJETESTAMENTET.SE

WWW.NYKULTUR.COM

ENTRE, 50:-


feb 6 i Lokalt
claus
feb 6

Vänligen logga in eller registrera att kommentera denna diskussion.