Betyg – I den ”heliga” konkurrensen namn....

0 röster

Alliansregeringen och Jan Björklund har drivet på för en skola med betyg, konkurrens, elevens ”fria” val på en avreglerad skolmarknad, där offentliga och privata aktörer slås om eleverna och den skolpeng som varje individ har med sig in i skolsystemet.. En del debattörer i skolfrågan har pekat ut Sverige och Chile som de två länder som har gått längst i anammandet av en nyliberal skolpolitik. Vi har idag fått en urvalsskola, där klyftorna ökar, där avståndet mellan hög- och lågpresterande elever och skolor ökar, vilket förfärar många. Men är detta inte syftet med konkurrens och utslagning, och är inte dagens skolpolitik helt i linje vår tid ”dominerande” sätt att tänka.

Ekonomi, privat företagsamhet, konkurrenstänkande i sport, styr vår skolpolitik, speglar våra ideal, vårt sätt att tänka, vilket driver människor att handla som de gör. Att pengarna styr och resursstarka föräldrar väljer bort svaga skolor bör inte förvåna någon. Att Pisa-undersökningen och pedagogisk expertis kommer med alarmerande invändningar, blir ett politiskt problem för den ”styrande eliten” och hanteras politiskt genom att hänga ut motståndarnas ”flummiga” hållning i frågan. Och säga vad man vill om den nu förda nyliberala skolpolitiken, så baseras den på en välgenomtänkt politisk strategi, som bara har att hantera problemet med vårt kristna, humanistiska arv. Att det djupt i många människor finns en altruistisk natur som vill se ett solidariskt, jämlikt samhälle utan allt för stora samhällsmässiga klyftor.

Martinus kommer dessa human krafter till hjälp, när han analyserar livet och människan. När han klart och tydligt visar hur det i dagens samhällsstrukturer finns oheliga allianser, samarbeten mellan folk med oförenliga agendor. I analysen av de medvetenhetskategorier som dominerar den jordiska mänskligheten visar han hur vårt ekonomiska system, styrs av en människotyp, vars mentala karaktärer gränsar till det kriminella, bär psykopatiska drag och genom affärsvärldens vinstmaximering och ”girighet” på ”legal” väg tillskansar sig värden ”affärsmannen” inte presterat något för. Där de bestjäl sina medmänniskor deras tid och resurser. Ett ekonomiskt system som går mot sin globala kollaps och sammanbrott. Ett sammanbrott som även beskrivs i våra religiösa profetior. Ett sammanbrott som Martinus visar upp som en konsekvens av människans primitiva sätt att interagera med varandra och där Martinus skisserar en ny tidsfaktors ekonomi för en global internationell värld.

Dessa systemsammanbrott är, som jag ser det, förutsättningen för en verklig förändring. Vårt Svenska skolexperiment går mot ett haveri! Vår miljö går samma väg - med en gigantisk ohållbar köttkonsumtion. Med en bilism och fossil uppvärmning som också bidrar till att förorena och försura vår miljö. Där vår världsekonomi är en ”bubbla”, och till detta har vi har vapen nog för att starta ett tredje världskrig. Vi lever som jag ser det, mitt i domedagen. Men trots detta är jag optimistisk och ser framåt! För ”mörkret” och lidandet är de enda faktorerna bakom förändring till det bättre, till humanitet och verklig kärlek. För människans krig mot Gud, mot den levande helhet som håller samman allt liv leder till smärta och denna smärta korrigerar all disharmoni. Föder fram ett nytt inre gudsförhållande, baserat på empati och verklig människokärlek.

Sen lär vi ju oss också hur vi ska göra allt bättre. Lär oss ekologi, pedagogik, human ekonomi och mycket annat. Lär oss hur verklig kreativitet är grunden för all sann konst och skapande verksamhet. Där den som behärskar en konstart, har talang och förmåga är verkligt rik. Och att betygsätta kreativitet och snille är svårt....

 

 

 

 

 


jan 19, 2014 i Ekonomi, politik, samhälle
claus
jan 19, 2014

Vänligen logga in eller registrera att kommentera denna diskussion.