På detta forum kan du diskutera allt - Gud, religion, politik, ekonomi, psykologi, mm

I vår västerländska sekulariserade kultur håller vi religion och politik åtskilda. Här vill vi visa hur de åter kan förenas. Hur våra religiösa ideal format politikens idéer. Hur en organisk gudsbild, där vi bokstavligen lever, rör oss och är till i Gud, åter ger oss en djupare förståelse för den ”nästa” som religionerna uppmanar oss att älska. Där det vi gör mot en av dessa, våra ”brödrar ”och ”systrar” är det vi gör emot ”vår himmelske Fader”, mot Gud, Allah eller vad vi vill kalla vårt möte med detta levande universum och dess upphov.

Dessa tankar, denna gudssyn är inspirerad av den danske författaren Martinus verk, Tredje testamentet. Ett verk som visar hur begrepp som diktatur, demokrati, kommunism m. fl. har sin rot i vår natur eller livets eget sätt att organisera och manifestera sig, och där diktaturens bekämpande handlar om att övervinna de instinktiva krafter, som oftast omedvetet sänker våra ädlare former av mänskligt umgänge, som demokrati och kommunism.

Därför har vi här skapat ett öppet forum där det är vår målsättning att ha högt i tak och där ni, kära användare av detta forum, själv reglerar, modererar och med er röst avgör varje sakfrågas plats och rangordning i forumet. Där ni alla blir ”politiker” och får tala er sak. Där målet för varje diskussion, är att finna ”sanningen”. Den som enligt religionen skall göra oss fria.

Webbsidan här, är helt och hållet mitt bidrag till en öppen och fri debatt, med Tredje testamentet som grund. Systemarkitekt och ansvarig för webbdesignen och den tekniska administrationen är Sichendra Bista och Shachi Bista.


Claus Möller