Om oss

Om jag skall beskriva mig själv, måste jag tillstå att jag är en mycket religiös person, på mitt alldeles eget och högst personliga sätt. Jag brinner för och är inspirerad av det sant mänskliga , av vår mänskliga kulturs stora förebilder – Buddha, Jesus, Muhammed, Lao Zi, Martinus och många andra visa människor. De talar till mig, om detta att våga vara människa, att vara lyhörd inför sig själv, att följa sitt samvete. - Att själv gå i dessa förebilders fotspår, att ta fram det bästa i sig själv som människa - är som jag ser det – all andlig undervisnings egentliga och djupaste syfte.


Jag ser mig som en ”sökande” människa, där målet är att finna ”sanningen” och ”kärleken”. Detta kräver att man frigör sig från suggestionens förblindande kraft, frigör sig från gamla förstelnade traditioner, från allmänhetens mening och vågar gå sin egen väg, följande det som man själv ser och upplever som sant och riktigt.


Därför är mitt gudsförhållande, mitt behov av bön privat och personligt, något jag bär med mig i min vardagliga gärning. Där det jag gör är min gudstjänst. För jag inser att i mötet med mina medmänniskor - möter jag också Gud. Att allt jag kan och vet, har Gud lärt mig, genom utvecklingens gång. Att Gud alltid varit och alltid kommer att vara med mig. Att Gud genom hela mitt liv, varit min egen personliga lärare. Men där det också gäller att inse, att svaret på ens böner kan komma i form av en människa som kommer i min väg. Där det då gäller att bjuda in ”Gud”, öppna upp för nya möjligheter och lita på livets flöde.


Livet är som jag ser det en ”skola”, där vi genom utvecklingens gång, från liv till liv har vuxit och där målet för denna ”skapelse” är att vi alla skall bli i Guds avbild. Där allt vi varit igenom har varit en erfarenhetsskapelse och där vi aldrig någonsin blivit en erfarenhet fattigare. På så sätt ser jag allt som vi upplever som en vandring framåt och uppåt. En växt i kärlek, där vi mer och mer inkluderar och lär oss att älska varandra. Lär oss att älska och ta hand om vår kropp, med bra och nyttig föda. Lär oss att ta hand om vår planet i form av ekologi. Vilket alltihop handlar om att utvidga religionernas kärleksbudskap, att följa budet, ”du skall icke dräpa”, som återigen handlar om att minimera den ”skada” du vållar din omgivning.


Detta har blivit min väg. Så tänker jag! Och jag har skapat denna hemsida för att i samtal med andra, växa som människa. Där det är min förhoppning att möta likasinnade människor, runt om i världen.


Claus Möller