Något är fel...

+2 röster

I nästan alla diskussioner som startas är huvudståndpunkten; att någonting är fel. Samtalet är igång, argumenten staplas på varandra. Med eldigt och passionerat tal lista felen, tokigheterna, det dåraktiga i människors handel och vandel.

Att hävda motsatsen är en nästintill hopplös idé. Att hävda att alla människor gör så gott de kan, utifrån sina förutsättningar vinner man inga poäng på. Att vidare argumentera för att alla människor står på toppen, på höjden av sin utveckling och handlar utifrån sina förmågor och erfarenheter och i situationen inte kan prestera bättre - biter inte på många. Skulle man dessutom, detta taget i betraktning, hävda; att det egentligen inte existerar några ”fel”, lägrar sig en tystnad över församlingen.

Bättre att vara tyst, även om ens ”broder” anklagar en för att vara asocial.


jan 6, 2012 i Religion, psykologi, livsåskådningar
claus
jan 6, 2012

Vänligen logga in eller registrera att kommentera denna diskussion.

6 Kommentarer

0 röster

Bättre att vara tyst, ja! - men så lätt att falla tillbaka i sina sedan länge väl upptrampade tankespår.

Det gäller att ta sig i kragen och få in en och annan positiv händelse man läst/hört eller själv upplevt. Någonstans runtomkring oss pågår ju kärleksfulla handlingar hela tiden annars hade klotet kollapsat för längesedan.

I detta forum kan vi kanske skriva/läsa om den livgivande enrgin som omger oss. Den andra är ju mitt i sina dödsryckningar...

Vad vet jag, vad vet jag.


jan 12, 2012
Gun M-L
jan 12, 2012

0 röster

Hej, Gun!

Det jag skrev under rubriken; Något är fel... inträffade för mig under julen hos min familj. Jag lysnade och var tyst då jag inte kände någon lust till att delta i samtalet ifråga. Men det födde ju reflektionen i fråga och när jag femton till tjugo minuter senare drog mig undan för att i stället skriva för detta forum, blev jag påhoppad av min bror, som inte tyckte om mitt beteende. Men som tur är vilar jag så mycket i mig själv att jag inte bryr mig och tar till mig av såna kommentarer. De speglar ju inte mig och man kan ju inte framtvinga något annat än dressyr, vilket jag inte går in för.

Men det får en också att inse att man lever med två sorters familjeförhållanden. Människor vi är knutna till av familjeband och åter andra som vi kommer nära för att vi delar intressen, idéer och andlig våglängd. Där jag på inget sätt föringar det förstnämda, men lever för det sistnämda.

Sen är det givet att uppövande av tallang tar tid och vi får ha tålamod och överseende både med oss själva och andra.

Med varma hälsningar från Claus


jan 15, 2012
claus
jan 15, 2012

0 röster

Hej, Claus!

Fint beskrivet om att vi lever med två sorters familjeförhållanden.

Du skrev: "De speglar ju inte mig...". Kan du utveckla detta? Jag tänker mig att allt vi möter en spegling av vårt inre?

Ha-en fin-dag-hälsning/Gun

 

 

 


jan 17, 2012
Gun M-L
jan 17, 2012

0 röster

Hej, Gun!

Min första tanke när någon säger nåt om mig, är ju givetvis; om där ligger någon sanning i det sagda. Men dömmer någon mig, mennar jag att detta mer speglar personen själv. I linje med vad Jesus sagt; Att med den dom vi dömmer andra med, dömmer vi oss själva. Det vill säga att via "speglingen" i vår nästa ser vi oss själva. Därför dömmer inte den vise, han bedömmer.

Ungefär så, tänker Claus


jan 17, 2012
claus
jan 17, 2012

0 röster

Hej, Claus!

Bra detta med att den vise bedömer och inte dömer. Det ska jag ha med mig som verktyg när jag är på väg att döma någon på grund av min egen intolerans.

En vän till mig förklarade, på samma sätt, att man inte behöver vara bestämmande men man kan tillåta sig att vara bestämd. Jag minns att det blev en härlig AHA-känsla för mig och kontentan blev att det gjorde det betydligt lättare för mig att sätta de gränser jag behövde för att få tillräckligt med livsutrymme för min utveckling.

Jag kanske inte greppar detta med speglingar ännu. Tänker: det jag tillåter mig göra/tänka om andra det kommer tillbaks till mig tills jag fattat galoppen. Vill jag att min omgivning ska vara tillåtande och förstå­ende finns det ingen annan väg dit än att själv leva upp till de önskemålen.

Upplever att jag själv skulle ha svårt att avgöra hos vem ”felet” ligger. Jag föredrag att tänka: Tack för att du påminde mig om vad jag behöver bearbeta hos mig själv.

Förstår också att vi vandrar olika väger fram genom vår utveckling och att alla vägar når samma gemen­samma mål. Allt ÄR verkligen gott!

Tack för att du har lyssnat och delat med dig av din erfarenhetsbild/Gun


jan 21, 2012
Gun M-L
jan 21, 2012

0 röster

Hej, Gun!

Såg inte ditt sista inlägg förän nu och vill bara kommentera det med att som jag ser det följer alla människor sin natur, har sitt sätt att vara och inget är "fel" i absoluta termer. Alla gör så gott de kan utifrån sina förutsättningar. Med den förståelsen kommer toleransen och kärleken till nästan. Inte så att man älskar allt "ont" eller obehagligt som andra gör. men man lär sig skilja på sak och person. Lär sig älska den svaga, omogna människan bakom handlingen, och kommer därigenom sin egen intolerans till livs.

Något som bara kan ske genom att vi får perspektiv på tingen, på människors handalnde, på deras sätt att interagera med varandra. Och likt Jesus på korset får vi då konstatera att förlåtelse är den enda vägen, då människor gör illa i oförstånd och därmed inte vet vad det är de gör.

Claus


feb 1, 2012
claus
feb 1, 2012