Fattigt folk skall straffas...

+1 röst

Vi lever under ett samhälleligt krigstillstånd som är så inympat i oss människor att vi betraktar det som självklart och till och med normalt, som ett naturtillstånd - som den grund som all evolution och utveckling måste vila på. Där krig, konkurrens, kamp och utslagning hör livet till. Ett allas krig mot alla, som sträcker sig ner genom hela djurriket och som gynnar den starke, den sluge, den som överlever och vinner. Ett tankegods vi genom historien sett omsatt i många ideologier. Nazism, fascism, kommunism, nyliberalism – listan kan göras lång. Den sistnämnda har fortfarande en världsomspännande makt.

Denna makt, är penningmakten, kapitalmakten, navet i vår bankkontokultur. Den delar upp världens människor i rika och fattiga. I dem som lever i överflöd kontra dem som lever i misär. Utifrån dessa parametrar bedöms människor – klassificeras. Aristokrati, bourgeoisien, arbetarklass och nu i våra moderna tider - prekariatet. Människor som lever under prekära förhållanden, med tillfälliga arbeten, om de inte är helt arbetslösa, långtidssjukskrivna, förtidspensionerade. En grupp som utmålas som lata, oambitiösa och kräsna. Som inte anstränger sig för att få jobb, inte sköter skolan, inte tar hand om sin hälsa osv. Folk som betraktas som farliga och av den förda politiken måste straffas.

En farlig klass, som kräver en repressiv politik, med fler poliser och ett utökat fängelsesystem, eftersom fattigt folk genom sin otrygghet, osäkerhet och utanförskap tenderar att bli aggressiva, hatiska och till och med kriminella. Något vi ser exempel på genom att upplopp och social oro ökar. Fotbollshuliganer, bilbränder i förorterna, kravallerna i London, Paris, New Orleans mfl.

Warren Buffet, en amerikansk miljardär uttrycker det hela med orden: ”Det pågår ett klasskrig. Men det är min klass, den rika klassen, som för krig och det är vi som håller på att vinna”. Insiktsfulla ord i sig, men frågan man kan ställa sig är; om vi inte i vår tid bevittnar det högmod som går före fall. Den ”fria världen”, västvärldens kollaps. Slutet på vår kapitalistiska system. Ett fall som kommer att göra högerns retorik lika omöjlig som vänsterns efter östkommunismens kollaps. Ett fall som stämmer in på Jesus profetia om den sista stora nöden: ”Ty det skall bli ett lidande vars like inte funnits från världens början till denna dag och heller inte kommer att finnas. Och om inte den tiden förkortades, skulle ingen människa bli räddad”.

Och vi behöver räddas! Räddas från ett ekonomiskt samhällssystem som inte premierar livet. Räddas från ett skolsystem som lär ut konkurrens istället för samarbete. Räddas från ett sätt att tänka som omöjligt kan inspirera och ta fram människors kreativa och mänskliga sida. En räddning som kommer att kräva en icke-våldslig kamp. En ”kamp” som inte vänder sig mot någon annan människa! En ”kamp” där begreppet fiende avskaffas. En ”kamp” för det mänskliga; och de rättigheter som egentligen, som nåt helt naturligt och självklart borde komma alla födda människor och djur till dels. Något som förutsätter en andlig upplysning som motvikt till vår tids ”dödsideologi” (antikrist).

En sådan upplysningskamp står Martinus verk för. Det är ett bokverk som beskriver en värld där krig, konkurrens och fiendskap har upphört! Där religionernas  kärleksbudskap förklarats och förverkligats. Där fred och harmoni råder. Där Buddhas, Jesus och Muhammeds livsgärningar strålar samman. Där Guds alla intentioner med världens skapelseprocesser ses klart och tydligt, för både förstånd och hjärta. Där vår andliga och biologiska utveckling visar hän mot ett nytt steg i evolutionen, mot ”Jesus rike” som mer och mer blir av denna värld. Där ditt mänskliga psyke och innersta struktur principiellt utreds så att du bättre förstår dig själv. Där alla människor, djur och växter lever i ett organiskt universum, i Gud och där du i allt och alla - ständigt står i ett möte med detta levande liv – med Gud. Där Gud genom livet talar till oss alla, undervisar oss och från liv till liv för oss framåt. Där den enda”död” som finns är av mental natur, i en falsk föreställning om livet och tillvaron. Där allt annat visar på livets evighetsstruktur och där fundamentet för denna struktur finns bakom vårt eget psyke, i form av vår innersta jagupplevelse. Så har du kärnan i ett unikt författarskap: Tredje testamentet av Martinus. Där Livets bok 1 – 7 och symbolböckerna Den eviga världsbilden 1 – 5, samt ett 30 tal småböcker introducerar dig till ett nytt sätt att tänka.


dec 1, 2012 i Ekonomi, politik, samhälle
claus
dec 1, 2012

Vänligen logga in eller registrera att kommentera denna diskussion.

2 Kommentarer

0 röster
Så sant. Att också våga konfronteras med sig själv och sina svaga sidor tillhör också denna utveckling till att bli en människa i Guds avbild. Men vägen är lång och det svider i skinnet många gånger. Det nya är att inse att motgångar och nedgångar är alla en del i processen. Man kan ju inte lära sig allt på en gång. och nu ska vi dessutom prova att kommunicera utan konkurrens. Helt magiskt tycker jag. Men kanske smärtsamt för någon annan. Vi är i olika faser i våra önskningar och behov. Så bra då. Speciellt när vi får kännedom att allt leder till det bästa för alla. Tack Claus för denna webb sidan.

dec 2, 2012
Andromeda
dec 2, 2012

0 röster

Hej, Andromeda!

Ja det är viktigt att göra nåt, att aktivt "handla" för en bättre värld, men samtidigt göra sig av med föreställningen om "fiendskap". Att lära sig skilja på sak och person, älska människan men markera sig mot de handlingar som inte gynnar den mänskliga samanhållningen. Att aktivt arbeta för en human förändring av världen, på samma sätt som Jesus gjorde. Det inspirerar mig...


dec 6, 2012
claus
dec 6, 2012