Claus tolkar profetior...

0 röster

Med intresset för Martinus författarskap föds helt nya framtidsperspektiv. Ett evighetsperspektiv på tillvaron öppnar sig när våra mest omhuldade materialistiska axiom visar sig vara falska och gå emot de principer vi kan se i naturen och det dagliga livet, där våra föreställningar om döden och den raka linjen avslöjas som illusioner och vanföreställningar. Med insikten om att vi överallt står inför levande krafters spel får det religiösa livet en nystart. Befriade från suggestion och blind tro skådar vi Gud med nya ögon. Bibeln, Koranen och andra religiösa skrifter ska läsas symboliskt! Då avslöjar skrifterna en djup visdom bakom enkla ord. Likt sagans form berättas det om gångna tider, hur folk tänkte, handlade och vilka konsekvenser det fick. Själv tycker jag att profetiorna om framtiden, är särskilt intressant att försöka förstå och tolka.

Ny Kulturs sista nummer som tidskrift, i slutet av nittiotalet, hade profetior och domedag som sitt tema. Där gick vi igenom profetior baserade på Jesus uttalande, Johannes uppenbarelsebok, Nostradamus och Martinus. Då skrev jag att: ”Dessa profetior kan rätt tolkade, hjälpa oss att förstå domedagsprocessens yttre och inre kaos, och de kan framför allt hjälpa oss till den själsliga, mänskliga balans och distans som dagens människor behöver för att inte själv dras med i den djurrikets dödsdans som domedag och ragnarök är uttryck för”. Ord som än i dag speglar mitt förhållande till dessa profetior.

Med Martinus verk, Tredje testamentet framträder tanken om ”domedag” som något konkret, som en tidsepok, som tog sin början med 1:a världskriget och fortfarande pågår. En ”domedag” som handlar om ett omvälvande globalt kultursammanbrott, där våra gamla maktideal lägger sig för att dö, samtidigt som nya föds. En process där vi konfronteras med generationers felsteg och misstag och via globala katastrofer tvingas ändra en ohållbar livstil, baserad på primitiva och barbariska livsvanor. Där smärtan och katastroferna är det enda som förmår ändra människor. Här får ni min tolkning av en del av dessa profetior.

Nostradamus är intressant då han är den ende som satt ett årtal i sina profetior. 1999 släpps Terrorns Konung loss från himlen och återupplivar Mongolernas terrorvälde. Då 1999 väntade sig många ett meteoritnedslag i samband med solförmörkelsen det året, istället sprängde Tjetjenska rebeller ett hyreshus i Moskva och nu lever vi med det krig som George W Bush startade mot terrorism. Där västvärlden förklarat fundamentalistiska muslimer krig. Nostradamus antyder att kriget mot det stora muslimska väldet varar i 27 år. Lägger vi dessa år på det ursprungliga årtalet hamnar vi på 2026 och vi får konstatera att vi är halvvägs in i vår tids domedagsprocess. Nostradamus profetior omnämner även en stor muslimsk invasion av Europa, vilket vi har en tendens att övertolka i negativ bemärkelse, men som mycket väl kan vara den migration vi nu lever med. Där Gud, efter hand som våra gamla nationsgränser spelat ut sin roll, i en ny global värld – har för avsikt att blanda upp alla folk med varandra.

I Uppenbarelseboken 9:17 kan vi läsa; ”Och så här såg jag hästarna och deras ryttare i min syn: de hade eldröda och blåsvarta och svavelgula harnesk, och hästarna hade huvuden som lejon, och ur deras munnar kom eld och rök och svavel”. Är detta inte en beskrivning av våra moderna stridsvagnar och tanks, sett i en syn för två tusen år sedan och beskrivet utifrån den tidens föreställningsvärld. I en strof från 8:10 står det: ”Den tredje ängeln blåste i sin basun. Då föll en stor stjärna från himlen, brinnande som en fackla, och den föll på en tredjedel av floderna och på vattenkällorna. Och stjärnans namn är Malört”. Där vi i modern tid haft ett kärnkraftshaveri i Tjernobyl, vars namn betyder just malört.

Alla dessa profetior är svårtolkade och kan knappast förstås annat än i ljuset av de händelser de symboliserar. Men händelserna de beskriver representerar globala katastrofer, och Martinus beskriver dessa katastrofer som ett resultat av att vår planet själsliga förvandling. Där vår planet beskrivs som ett levande väsen i kris. Ett klot på väg in i ett nytt andligt tillstånd - där det gör upp med sig själv. En process som går från egoism och självbevarelsedrifter, mot altruism och kärlek. En process som föder en kedjereaktion neråt i dess mikroliv och framtvingar de förändringar vi upplever, vilket i sin tur får konsekvenser inåt och neråt i oss. Där allt detta leder fram till en andlig pånyttfödelse för oss som individer och etableringen av en ny global kultur. En ny kultur som innebär födelsen av en ”förlåtelse kultur”, i kontrast till vår gamla kultur som till stora delar byggde på motsatsen - på hat, hämnd, krig, straff, avundsjuka, girighet osv.

I detta ljus blir alla de globala kulturimpulser som representerar olika religioner, politiska inriktningar över tid till tankar hos vårt levande makroväsen. Ett makroväsen som vi utmanar, när vi kollektivt beter oss som cancerceller i en organism. Där vi, när vi blivit så effektiva i att ta död på varandra, kommer att bli bekämpade av dessa makrokosmiska krafter. Vilket profetiorna avhandlar. Går vi åter till Uppenbarelseboken och kapitel 13, så avhandlas där de två odjur som håller världen i sitt grepp och som i min tolkning måste stå för de två former av diktatur som för närvarande håller hela planetens mänsklighet i sitt grepp, i form av politisk och ekonomisk diktatur. Kapitel 12 som har titeln Kvinnan och draken handlar om alla de former av diktatur vi sett i modern tid, Fascism, Nazism, Kapitalism, Diktatorisk kommunism, Nyliberalism, osv vilket likt en drake kommer fram i nya tappningar varje gång ett ”huvud” hugges av. Martinus beskriver även hur vi i vårt krigiska möte med vår planet, till sist möter en oövervinnerlig ”fiende” vi inte kan besegra. Där jorden sätter gränser för vår destruktivitet och stoppar oss, när vi som individer, folk och nationer, ”förblindade” vandrar på avvägar.

I detta perspektiv får vi även förändra vår syn på historiska händelser. Det som framför allt satte stop för Hitler och Nazityskland var den ryska vintern. Utan denna makrokosmiska insatts hade Hitlers armé inte stoppats. Uppenbarelseboken beskriver också hur nuvarande stormakter desarmeras, hur det nya Babylon läggs i ruiner på en timme osv. Att detta beskriver händelser i USA är inte svårt att förstå! För hur ska denna nation annars lära sig den livslag som Jesus beskriver med orden: ”Alla som griper till svärd ska dödas med svärd”, vilket som jag ser det innebär, att alla som dödar med atombomber själva drabbas av samma öde.

I Uppenbarelseboken talas det också om Bibelns fortsättning och avslutning i form av Livets bok som gavs till människor, vilket nu skett i form av Martinus verk; Tredje testamentet vars huvudverk Livets bok 1 – 7 omnämns i många strofer. I kapitel 10 omnämns detta, likaså i kapitel 5, 6 och 7. I kapitel 7:13 och framåt beskrivs de människor som kommer ”ur det stora lidandet” och där har gjorts saktmodiga och tjänande. I kapitel 20:11 och framåt beskrivs hur alla döms enligt Livets bok och Martinus beskriver hur domedagens dom för alla innebär visdomens födelse inom dem själva. Vilket är det ofrånkomliga resultatet av djurrikets eller dödsrikets alla erfarenheter.

Martinus som person beskrivs också på olika ställen i Uppenbarelseboken. I kapitel 19:11 omtalas han med orden: ”Och jag såg himlen öppen, och se: en vit häst, och han som sitter på den kallas ”Trovärdig och sann”, och han dömer och strider rättfärdigt. Hans ögon var som eldslågor, på huvudet hade han många kronor, och på honom var ett namn skrivet som ingen känner utom han själv. Han var klädd i en mantel som doppats i blod, och hans namn är Guds ord. I kapitel 5 är han den som är värdig att öppna boken med de sju sigillen. Men ”Lammet med sigillen representerar inte bara en person, utan snarare det kollektiv av Kristusväsen som är satta att övervaka planetens domedagsprocess.

Domedagens visdom i människorna innebär skapelsen av ett nytt Guds medvetande. Vilket också omnämns i kapitel 21:3 ...”Se Guds tält står bland människorna, och han ska bo bland dem, och de ska vara hans folk, och Gud själv ska vara hos dem, och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta skall finnas mer. Ty det som en gång var är borta”.

Martinus beskriver också livet efter domedag och ragnarök. Hur våra dagars affärsvärld avskaffas och ersätts av en världsadministration som fördelar allt efter behov och där varje individ själva får vara med och arbeta de timmar hans liv kostar honom, med avdrag för hans barn, sjuk- och ålderdom. Där priset för en vara sätts i timmar, minuter och sekunder, och avser det en vara kostat i tid att framställa. Råvarorna är gratis, ägs gemensamt, men administreras kollektivt och betraktas som jordens gåva till oss. Martinus beskriver hur vi i framtiden bor i gemensamma palats och alla lever ett liv som i bekvämlighet övergår våra dagars lyxliv. Där tiden som går åt till förvärvsarbete blir mindre och mindre, allt efter som produktionsapparaten helautomatiseras. Övrig tid ägnas åt studier, av ett livslångt uppodlande av talang och färdighet. En framtidsprofetia av Martinus som ligger helt i linje med Uppenbarelsebokens avslutande ord om ”det nya Jerusalem”.

 

 

 


jul 24, 2013 i Religion, psykologi, livsåskådningar
claus
jul 24, 2013

Vänligen logga in eller registrera att kommentera denna diskussion.

3 Kommentarer

0 röster

Här får ni en profetia från Uppenbarelseboken som beskriver vårt globala handelssystem och dess sammanbrott, tillsammans med det nya Babylons fall, vilket många tolkat som New Yorks undergång. Det står att läsa i Uppenbarelsebokens kapitel 18:

Sedan såg jag en annan ängel komma ner från himlen. Han hade stor makt, och jorden lystes upp av hans härlighet. Och han ropade med stark röst: ”Störtat, störtat är det stora Babylon. Det har blivit ett tillhåll för demoner, ett näste för alla orena andar, ett näste för alla orena och avskyvärda fåglar. Ty för hennes otukts skull har alla folk fått dricka vredens vin, och jordens kungar har horat med henne och jordens köpmän har blivit rika genom hennes makt och lyx.”

Och jag hörde en annan röst från himlen säga: ”Dra bort från henne, mitt folk, så ni inte deltar i hennes synder och drabbas av hennes plågor. Ty hennes synder har tornat upp sig ända till himlen, och Gud har inte glömt det onda hon gjort. Ge henne lika för lika, ge henne dubbelt igen för hennes gärningar. Häll upp dubbelt åt henne i den bägare hon har blandat sin dryck. Ge henne lika mycket plåga och sorg som hon själv har omgett sig med glans och lyx. Hon säger i sitt hjärta: ”Jag sitter som drottning, jag är inte änka och skall aldrig behöva sörja.” Därför skall hennes plågor komma på en enda dag, död och sorg och svält, och hon ska brännas upp i eld. Ty stark är Herren Gud som har dömt henne.

Och jordens kungar, som har levt med henne i otukt och lyx, ska gråta över henne och klaga, när de ser röken från bålet och själv står på avstånd, skrämda av hennes plåga. De skall säga: ”Ve, ve, du stora stad, Babylon, du starka stad, på en enda timme har domen kommit över dig.” Och jordens köpmän gråter över henne och sörjer över henne eftersom ingen längre köper deras skeppslaster, deras laster av guld och silver, ädelstenar och pärlor, linnetyger och purpur, siden och scharlakan, deras tujaträ, saker av elfenben och dyrbaraste träslag, av koppar, järn och marmor, eller kryddor, parfymer och salvor och olika slag av rökelse, eller vin och olja, mjöl och spannmål, eller nötkreatur och får, hästar och vagnar och slavar och människoliv. De frukter du längtade efter gick dig ur handen. Allt som glänser och skiner har du förlorat och aldrig mer kommer någon att finna det. De som handlar med sådan varor, de som blivit rika genom henne, ska stanna på avstånd, skrämda av hennes plåga, och gråta och klaga: Ve, ve, denna stora stad, som var klädd i fint linne och purpur och scharlakan och lyste av guld och ädelstenar och pärlor. På en enda timme har all denna rikedom ödelagts. Alla skeppare och alla som seglar med sina varor och sjömännen och alla som lever på sjöfart stannade på avstånd och ropade när de såg röken från bålet: ”Var fanns maken till denna stora stad?” Och de strödde jord på huvudet och ropade, gråtande och klagande: ”Ve,ve, denna stora stad, som gjorde alla som har skepp på haven rika med sitt överflöd. På en enda timme har den ödelagts. Gläd er över detta, du himmel och ni heliga och apostlar och profeter! Gud har dömt henne och gett er upprättelse.”

Och en väldig ängel tog upp en sten, stor som en kvarnsten, och kastade den i havet och sade. ”Så skall den stora staden Babylon med våldsam kraft slungas i djupet och aldrig finnas mer. Aldrig mer skall sång och musik från harpspelare och flöjtblåsare och trumpetare höras i dig, aldrig mer skall någon hantverkare av något slag finnas i dig. Ljudet från en kvarnsten skall aldrig mer höras i dig, ljuset från en lampa skall aldrig mer lysa i dig, och rösten av brudgum och brud skall aldrig mer höras i dig. Dina köpmän var jordens herrar, ty alla folk förfördes av din trolldom. I den staden fanns blodet från profeter och heliga och alla dem som slaktats på jorden.”

 


jan 26, 2014
claus
jan 26, 2014

0 röster

Jag fick en profecia när jag var hemma hos dig. Jag såg att Saturnus fick en extra ring runt sig. Det var magiskt. Tack för den stunden, Claus.


apr 30, 2014
Odderworldlyfriend
apr 30, 2014

0 röster

 

Hej, Odderworldlyfriend

Vad jag minns av vårt samtal om Jupiter (inte Saturnus) var att Jupiter kan ses som ett latent Solsystem inuti vårt solsystem. Att precis som det finns Chakrasystem i oss, vars syfte det är att bära en ny dubbelpolig struktur och ett kosmiskt gudsmedvetande, så kan det samma konstateras på en makrokosmisk nivå. Att när vi och vår levande planet får kosmiskt medvetande, så sätts en process i gång som skär genom allt från det mikro- till det makrokosmiska delen av vårt universum.

Och att vårt solsystem i en framtid kommer att vara dubbelpoligt och rymma två stjärnor i sig är en konsekvensanalys av de medvetandeprocesser vi själva nu är delaktiga i. Martinus ska ju dessutom ha sagt att han kom ifrån ett sådant dubbelstjärnigt planetsystem.

Men allt detta är sådant som jag överhört i samtal och diskussioner under mina trettio år av intresse för denna sak, och är en del av muntliga berättelser. Men är det nån som vet mer, så hör av er. Så som sagt, ta det hela med en nypa salt.

Hälsar Claus

 


maj 11, 2014
claus
maj 11, 2014